กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร เรียนพิเศษ กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร กวดวิชา นายร้อยสี่เหล่าทัพ สอบติดมากที่สุด ค่าเรียนไม่แพง สอนดี เรียนต่อ ใบสมัคร สี่เหล่าทัพ คุณภาพ ช้างเผือก ทีมอาจารย์ เตรียมทหาร ทีมอาจารย์เตรียมทหารนายร้อย นายร้อย สี่เหล่าทัพ นายร้อย นายร้อยตำรวจ เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายเรืออากาศ เตรียมทหาร เตรียมนายร้อย เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร กวดวิชา เตรียมทหาร สี่เหล่าทัพ ครูอาจารย์ มีประสพการณ์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย ทีมงานกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยสี่เหล่าทัพโดยครูอาจารย์ที่มีประสพการณ์และสอนในโรงเรียนทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร เรียนพิเศษ กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร กวดวิชา นายร้อยสี่เหล่าทัพ สอบติดมากที่สุด ค่าเรียนไม่แพง สอนดี เรียนต่อ ใบสมัคร สี่เหล่าทัพ คุณภาพ ช้างเผือก ทีมอาจารย์ เตรียมทหาร ทีมอาจารย์เตรียมทหารนายร้อย นายร้อย สี่เหล่าทัพ นายร้อย นายร้อยตำรวจ เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายเรืออากาศ เตรียมทหาร เตรียมนายร้อย เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร กวดวิชา เตรียมทหาร สี่เหล่าทัพ ครูอาจารย์ มีประสพการณ์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย ทีมงานกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยสี่เหล่าทัพโดยครูอาจารย์ที่มีประสพการณ์และสอนในโรงเรียนทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร
   สิทธิ์พิเศษผู้เรียนTopCadet 

เกรดเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป รับส่วนลด
ห้องเรียน ห้องนอนปรับอากาศ
ทุกห้อง
ฟรีคู่มือและเอกสารการเรียน
ฟรีค่าอาหาร 6 มื้อ และค่าซักรีดเสื้อผ้า
ฟรีรับการแนะนำเรื่องสุขภาพ
ในการตรวจร่างกาย
ฟรีบริการรถรับ-ส่ง ไปสมัคร
และสอบ ทุกเหล่าทัพ


รู้จักโรงเรียนเตรียมทหาร
รู้จักโรงเรียนเหล่าทัพ
 

T
O
P
C
A
D
E
T

วิธีจองที่เรียนTOPCADET
มี 4 ขั้นตอนดังนี้

1. กรอกข้อมูลใน
ใบสมัคร (คลิ้กที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร)
2.
ชำระเงิน
 

1.โอนเงิน(ณ เค้าน์เตอร์ธนาคาร หรือ ที่ตู้ ATM เข้าบัญชี น.ท.ภพธร วิเชียรกร
ธนาคารทหารไทย สาขานครนายก บัญชีเลขที่ 409-2-19433-3
หรือโอนเงิน(ณ เค้าน์เตอร์ธนาคาร หรือ ที่ตู้ ATM เข้าบัญชี ธนรมล วิเชียรกร
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก บัญชีเลขที่ 211-1-64538-9
หรือ 2 ส่งตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย น.ท.ภพธร วิเชียรกร หรือ ธนรมล วิเชียรกร ส่งทางไปรษณีย์
หรือ 3 ธนาณัติสั่งจ่าย
น.ท.ภพธร วิเชียรกร หรือ ธนรมล วิเชียรกร ไปรษณีย์นครนายก ส่งทางไปรษณีย์

3. ส่งเอกสารใบสมัคร(ข้อ1) และหลักฐานการชำระเงิน(ข้อ2)
 

1.FAX มายังหมายเลข 037-306117
หรือ 2. ส่งมายัง
ตู้ปณ.17 ไปรษณีย์ นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000

4. โทรศัพท์แจ้งมายัง น.ท.ภพธร วิเชียรกร หรือ อ.ธนรมล วิเชียรกร รับทราบการจอง และเพื่อเป็นหลักฐานของท่านว่าได้ติดต่อและโอนเงินค่าจองกับเราจริง
ซึ่งครูจะได้ส่งหลักฐานการรับชำระเงินไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

TOPCADET ไม่มีสาขา !!! สนใจติดต่อ น.อ.ภพธร วิเชียรกร และ อ.ธนรมล เท่านั้น !!
โทร 0811741875 , 0818092714

เราคือครู เราคือติวเตอร์
ครูและพี่ๆจะขอสู้ไปกับน้อง ให้น้องได้สอบติดเตรียมทหาร

ภาพค่ายมีนาคม 2556 [คลิ้ก]
คนเรียนไม่มาก สถานที่พร้อม ดูแลทั่วถึงจากครูและพี่ๆเตรียมทหาร เหมาะกับการเก็บตัวสอบเข้าเตรียมทหารเรามีทีมอาจารย์ที่ดีที่สุด !
มีสถานที่ที่ดีที่สุด !

กล่องข้อความ: คอร์สเตรียมความพร้อมเข้าค่ายมีนา 51

เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักเรียนเตรียมทหารหลักสูตรที่เปิดสอนของ TOPCADET จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบทั้งด้านวิชาการและพละศึกษา ที่เน้นการเรียนการสอนทุกวิชาที่ใช้สอบ รวมถึงภาคพละศึกษา เพื่อเป็นผู้ที่พร้อมที่สุดในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

จุดมุ่งหมายในการเข้าค่าย

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ในภาควิชาการ
ฝึกภาคพละให้เกิดความพร้อมมากขึ้น
รู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้เร็วทันเวลาที่กำหนดในการสอบ
ทำแบบฝึกหัดและอ่านหนังสือมากขึ้น
มีกำลังใจและมีจิตใจที่แน่วแน่ในการสอบ
 
ค่าใช้จ่ายตลอดเข้าค่าย
 
ส่วนลดพิเศษ
นักเรียนเก่ารับส่วนลด
บุตรข้าราชการทหารตำรวจรับส่วนลด
นักเรียนที่สอบได้โครงการช้างเผือก
นักเรียนที่สอบผ่านรอบแรก ปี 50
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปรับส่วนลด ทันที ติดต่อสถาบัน
***หมายเหตุ สามารถใช้ส่วนลดได้ 1 ข้อ***
กล่องข้อความ: การบริการของทาง TOPCADET
มีบริการอาหาร 3 มื้อจัดเป็นโต๊ะ พร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ
ห้องนอนที่ใช้ในการเข้าค่าย เป็นห้องปรับอากาศทุกห้องนอนห้องละ 3 คน ภายในห้องมีตู้เย็นทุกห้อง
ห้องเรียนปรับอากาศ มีการแยกห้องเรียน ไม่แออัด เรียนได้เต็มที่
มีการทำแบบฝึกหัดและทดสอบนักเรียนเสมือนจริง
พานักเรียนไปสมัครสอบและพาไปสอบคัดเลือก ( พร้อมอาหารกลางวัน)
ทางสถาบันซื้อใบสมัครให้ 4 เหล่า พร้อมสมัครให้ฟรี 1 เหล่า (เหล่าทบ)
บริการซัก-รีด เสื้อผ้าทุกวัน
มีการประเมินผลสอบและผลการเรียนกับผู้ปกครองให้ทราบ
สถานที่เรียนร่มรื่นเหมาะกับการเตรียมตัวสอบ และมีความปลอดภัย
มีนักเรียนนายร้อยรุ่นพี่และครูดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
เสื้อจากทางสถาบัน ( สวย เนื้อดี)
มีการฝึกว่ายน้ำทุกวัน สระว่ายน้ำอยู่ในบริเวณเดียวกับที่เรียน
 

รายละเอียดคอร์สเข้าค่าย

การจัดค่ายในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมมากขึ้นในด้านวิชาการและรู้ถึงการเตรียมสอบในสนามสอบ พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และรู้แนวทางสอบและประเมินตัวเองในความพร้อม
 
กล่องข้อความ: กิจกรรมของ TOPCADET
มีการเรียนภาควิชาการทั้งหมด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทยและสังคม ตั้งแต่ชั้น ม.1 -ม.3 ที่ใช้ในการสอบคัดเลือก จากอาจารย์โรงเรียนนายร้อย และโรงเรียนเตรียมทหารโดยตรง ภาคพละศึกษา มีการฝึกว่ายน้ำ และทดสอบร่างกายเพื่อให้เตรียมความพร้อม จากอาจารย์พละโรงเรียนนายร้อยโดยตรง ตลอดหลักสูตรมีการสอบและประเมินผลการสอบให้ผู้ปกครองทราบ จัดมีการสอบเสมือนจริง และมีการแจงรางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
 
ประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าค่าย 2551 ในครั้งนี้
มีความพร้อมในการเตรียมตัวที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร มีการปรับปรุงจุดอ่อนใน การเรียนให้เรียนดีขึ้น
บริการด้านการสมัครสอบและพาไปสอบทำให้สะดวกมากขึ้น
บริการด้านอาหาร มีการจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และเป็นระเบียบ
ฝึกให้มีความเป็นผู้นำ และมีระเบียบวินัยมากขึ้น และผู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่
ได้รู้เทคนิคในการทำข้อสอบให้รวดเร็ว และทราบถึงแนวข้อสอบ
ได้ประสบการณ์ในการสอบจากนักเรียนนายร้อยรุ่นพี่
ได้กำลังใจ และภาวะจิตใจที่ดีจากอาจารย์และนายร้อยรุ่นพี่
***** หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ และมอบความพร้อมที่สุดในการสอบครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสานฝันของตัวเองได้สำเร็จ ******
 
ภาพจริงที่ใช้กวดวิชาเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ห้องอาหารที่ใช้ทานอาหาร อาหารวันละ 6 อย่าง/วัน สะอาด เป็นระเบียบ
ห้องนอนที่ใช้ในการเข้าค่าย
นอนห้องละ 3 คน ภายในมีโต๊ะอ่านหนังสือและตู้เย็นทุกห้อง (ไม่มี TV เพื่อให้อ่านหนังสือได้เต็มที่)
สระว่ายน้ำที่ใช้ในการเข้าค่าย อยู่บริเวณเดียวกับที่เข้าค่าย
ภาพห้องเรียนและบรรยากาศในการเรียน
ภาพบริเวณภายในที่เข้าค่าย และภาคพละศึกษา
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา (บางส่วน)
ทุกอย่างเกิดจากความพร้อมและความเพียรพยายาม

 
 
ได้อะไรจากการกวดวิชา
ทดสอบตาบอดสี


จากใจพี่สู่ใจน้อง
กำลังใจจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จแล้วและแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนความสำเร็จ


การสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
มีระเบียบการอย่างละเอียดสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ


ใขปัญหาคาใจ...
เข้ามาถามปัญหาหรืออยากคุยกับครูและพี่เตรียมทหาร


Games Games
ใครมัวแต่เรียน เรียน เรียน...แวะมาตรงนี้บ้างก็ได้นะ^_^จากครูถึงผู้ปกครอง
ผู้ปกครองควรเข้ามาอ่านเพื่อความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกที่เรียน


คุยเฟื่องเรื่อง TOP...
จากน้อง ๆ ที่เคยเรียนและมิตรภาพที่เกิดขึ้น จากครอบครัวเรา


ส่วนลดพิเศษ
มีส่วนลดพิเศษจริงๆ ลองคลิ๊กดู


ตัวอย่างแนวข้อสอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบให้น้อง ๆ ลองฝึกทำคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม

วันเด็ก 2549 ที่ รร.ตท.อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด แล้วก็ ขยันคลิ้ก อิ อิ
 
โครงการช้างเผือก คัดคนเก่งเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ คัดคนเก่งเป็นนักเรียนนายเรืออากาศสอบกันไปแล้วครับ..ไครที่พลาดก็ไม่เป็นไรครับเอาข้อมูลเก็บไว้ดูก็แล้วกัน
เทคนิคการอ่านให้จำ
การจัดตารางอ่านหนังสือให้เกิดผล
อาหารเพื่อสุขภาพของวัยTeen
ดึงข้ออย่างไรให้ขึ้น
โพสโฆษณาฟรี

หน้าหลัก |เกี่ยวกับ TOPCADET | หลักสูตร TOPCADET | สถานที่เรียน | สมัครเรียน TOPCADET| สมัครสมาชิก| WEB Board


ติดต่อ TopCadet
โทร. 081 174 1875   081 809 2714   
FAX .... 0 3 7 - 3 0 6 1 1 7
E-mail : kurgalant@gmail.com
Best view with Internet Explorer Version 6.0 or higher Resolution 800x600
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546-2556
Copyright 2013 www.TopCadet.com All rights reserved.
ติวนายร้อย,ติวเตรียมทหาร,กวดวิชาเข้าเตรียม,ติวเข้านายร้อย