กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร เรียนพิเศษ กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร กวดวิชา นายร้อยสี่เหล่าทัพ สอบติดมากที่สุด ค่าเรียนไม่แพง สอนดี เรียนต่อ ใบสมัคร สี่เหล่าทัพ คุณภาพ ช้างเผือก ทีมอาจารย์ เตรียมทหาร ทีมอาจารย์เตรียมทหารนายร้อย นายร้อย สี่เหล่าทัพ นายร้อย นายร้อยตำรวจ เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายเรืออากาศ เตรียมทหาร เตรียมนายร้อย เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร กวดวิชา เตรียมทหาร สี่เหล่าทัพ ครูอาจารย์ มีประสพการณ์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย ทีมงานกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยสี่เหล่าทัพโดยครูอาจารย์ที่มีประสพการณ์และสอนในโรงเรียนทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร เรียนพิเศษ กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร กวดวิชา นายร้อยสี่เหล่าทัพ สอบติดมากที่สุด ค่าเรียนไม่แพง สอนดี เรียนต่อ ใบสมัคร สี่เหล่าทัพ คุณภาพ ช้างเผือก ทีมอาจารย์ เตรียมทหาร ทีมอาจารย์เตรียมทหารนายร้อย นายร้อย สี่เหล่าทัพ นายร้อย นายร้อยตำรวจ เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายเรืออากาศ เตรียมทหาร เตรียมนายร้อย เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร กวดวิชา เตรียมทหาร สี่เหล่าทัพ ครูอาจารย์ มีประสพการณ์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย ทีมงานกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยสี่เหล่าทัพโดยครูอาจารย์ที่มีประสพการณ์และสอนในโรงเรียนทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร TOPCADET ------ นาวาอากาศตรี ภพธร วิเชียรกร

อาหารวัย Teen เพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและเจริญเติบโต

 • อาหหารเป็นยา เป็นคำที่ทราบกันดีในหมู่นักบริโภคเพื่อสุขภาพทั้งหลาย ซึ่งเราขอยกมือสนับสนุนเต็มที่ เพราะอาหารที่น้องๆคุ้นเคยหลายชนิด ซึ่งนอกจากจะอร่อยลิ้นแล้ว ยังช่วยป้องกันการเกิดปัญหาทางสุขภาพและ ช่วยส่งเสริมสุขภาพของน้องๆด้วย อันนี้นักวิจัยเขายืนยันมา และนี่ก็คือ 9 ยอดอาหารธรรมชาติที่ช่วยรักษาสุขภาพ...

  บร็อคโคลี่
  แชมเปี้ยนผักในตระกูลกะหล่ำที่เป็นที่นิยมของนักบริโภคทั่วโลก บร็อคโคลี่มีประโยชน์ดังนี้
 • - ช่วยป้องกันมะเร็ง
  - อุดมด้วยวิตามินซี สารแอนตี้ออกซิแดนท์ ที่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระ ในร่างกาย และยังช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งแรงอีกด้วย
  - ประกอบด้วยสาร glutathione ซึ่งช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดไขข้ออักเสบ เบาหวาน และโรคหัวใจ และนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย ลดระดับคลอเลสเตอรอล และช่วยลดความดันโลหิตสูง
  - ป้องกันการเกิดต้อกระจก เนื่องจากบร็อคโคลี่ จะมีสารเบต้าแคโรทีนสูง โดยเฉพาะสาร lutein
  * ขนาดรับประทาน : บร็อคโคลี่ 1/2 ถ้วย ต่อสัปดาห์ ก็จะดีต่อสุขภาพของน้องนักเรียน แล้วล่ะ

  กระเทียม
  ช่วยลดคลอเลสเตอรอล มีฤทธิ์คล้ายกับยาแอสไพรินในการช่วยป้องกัน การแข็งตัวและการอุดตันของหลอดเลือด มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนกับ ยาเพ็นนิซิลิน โดยเฉพาะเวลาที่เจ็บคอ สามารถใช้กระเทียมรักษา ได้ดีค่ะ และยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในการช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านมอีกด้วย
  * ขนาดรับประทาน : การป้องกันโรคหัวใจรับประทานวันละ 1 กลีบ และโดย ทั่วไปก็แนะนำให้รับประทานกระเทียมเป็นประจำทุกวัน แล้วแต่ปริมาณที่น้องๆนักเรียนชอบ

  ถั่วแดง

 • เป็นอาหารที่มีส่วนประกอบของเส้นใยอาหารสูงมาก ดังนั้นจึง ช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอล ป้องกันการเกิดภาวะเส้นเลือดใน สมองแตก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ อุดมด้วยกรดโฟลิค ที่ช่วยบำรุง โลหิต ป้องกัน ความผิดปกติของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังประกอบ ด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนท์ polyphenolics ที่ช่วยป้องกันการเกิด
  โรคหัวใจได้ดีอีกด้วย
  * ขนาดรับประทาน : ควรรับประทาน 1 ถ้วย / วัน

  นมพร่องมันเนย
 • เป็นแหล่งของแคลเซี่ยมสูงที่ปลอดไขมัน ซึ่งป้องกันภาวะกระดูกพรุน และยังประกอบด้วยสารโปรตัสเซี่ยมและแมกเนเซี่ยม ที่ออกฤทธิ์ช่วย ลดความดันโลหิตสูง
  * ขนาดรับประทาน : คนวัยหนุ่มสาวต้องการแคลเซี่ยมวันละ 1000 mg ส่วนวัยสูงอายุจะต้องการเพิ่มขึ้นเป็น 1500 mg /วัน จึงจะเพียงพอปัจจุบันมีนมพร่องมันเนยแคลเซี่ยมสูงจำหน่ายอยู่ทั่วไป เลือกดื่มได้ตาม ปริมาณที่แนะนำนะ

ส้ม

 • ยอดผลไม้ที่มีปริมาณวิตามิน ซี สูง เส้นใยอาหารสูง รวมทั้งสารอาหาร ชนิดอื่นๆ ซึ่งช่วยป้องกันหวัด ลดระดับคลอเลสเตอรอล ช่วยในการ สร้างกระดูก ป้องกันการเกิดนิ่วในไต ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตลอดจนช่วยฟื้นฟูอาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ สาร phytochemicals ในส้มยังช่วยต่อต้านมะเร็งเต้านมด้วย
  * ขนาดรับประทาน : ควรรับประทานส้มวันละ 1-2 ผล เป็นประจำทุกวัน

  ปลาแซลมอน
 • มีปริมาณน้ำมันปลาที่เรียกว่า Omega-3s ค่อนข้างสูง ซึ่งช่วยป้องกัน โรคหัวใจ และช่วยควบคุมอาการไขข้ออักเสบ นอกจากนี้น้ำมันปลา รวมทั้ง ช่วยระงับอาการซึมเศร้าได้ด้วย
  * ขนาดรับประทาน : รับประทานสัปดาห์ละ 3 ออนซ์

  เต้าหู้
 • หนึ่งในอาหารชั้นเลิศที่ควรเลือกรับประทาน ช่วยลดระดับไขมัน คลอเลสเตอรอล อุดมด้วยสาร Isoflavone สารเอสโตรเจนธรรมชาติ จากพืช ป้องกันกระดูกพรุน ป้องกันมะเร็งเต้านม และยังช่วยให้ไต ทำงานได้ดีด้วย
  * ขนาดรับประทาน : 30-50 mg ของ Isoflavone / วัน หรือเท่ากับปริมาณ เต้าหู้ 1/2 ถ้วย/วัน ซึ่งมี Isoflavone 35 mg.


  ซอสมะเขือเทศ
 • นอกจากจะสุดอร่อยแล้ว ยังมีประโยชน์มากมาย เช่น ป้องกันมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งกระเพาะอาหาร สาร lycopene ในมะเขือเทศเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ พบมากในเฉพาะมะเขือเทศ เท่านั้น ในผักผลไม้ชนิดอื่นจะมี lycopene น้อย สาร lycopene มีคุณสมบัติกำจัดสารอนุมูลอิสระตัวอันตรายให้ออกไปจากร่างกาย ของน้องๆนักเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันมะเร็งแล้ว ังช่วยให้น้องๆห่างไกลความ ร่วงโรยอีกด้วย น่าสนมั้ยละ
  * ขนาดรับประทาน : รับประทานได้ตามใจชอบเป็นประจำทุกวัน

  น้ำ
 • ร่างกายของคนเราประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่ จึงจำเป็นที่น้องๆควร จะดื่มน้ำให้เพียงพอ เพราะน้ำคือยาอันมหัศจรรย์ทีเดียว หาก ดื่มน้ำได้เพียงพอ จะช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลีย ตะคริว รักษา ระดับอุณหภูมิของร่างกาย ป้องกันการเกิดนิ่ว และยังช่วยให้ผิวพรรณ เปล่งปลั่งสดใส ฉะนั้น ควรจะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว และถ้าน้องๆสามารถดื่มได้มากกว่านี้ก็นับว่าเป็นกำไรของน้องๆเองครับ

หน้าหลัก |เกี่ยวกับ TOPCADET | หลักสูตร TOPCADET | สถานที่เรียน | สมัครเรียน TOPCADET| สมัครสมาชิก| WEB Board


ติดต่อ TopCadet
โทร. 081 174 1875   081 809 2714   
FAX .... 0 3 7 - 3 0 6 1 1 7
E-mail : kurgalant@gmail.com
Best view with Internet Explorer Version 6.0 or higher Resolution 800x600
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546-2556
Copyright 2013 www.TopCadet.com All rights reserved.

หน้าหลัก |เกี่ยวกับ TOPCADET | หลักสูตร TOPCADET | สถานที่เรียน | สมัครเรียน TOPCADET| สมัครสมาชิก| WEB Board


ติดต่อ TopCadet
โทร. 081 174 1875   081 809 2714   
FAX .... 0 3 7 - 3 0 6 1 1 7
E-mail : kurgalant@gmail.com
Best view with Internet Explorer Version 6.0 or higher Resolution 800x600
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546-2556
Copyright 2013 www.TopCadet.com All rights reserved.