กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร เรียนพิเศษ กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร กวดวิชา นายร้อยสี่เหล่าทัพ สอบติดมากที่สุด ค่าเรียนไม่แพง สอนดี เรียนต่อ ใบสมัคร สี่เหล่าทัพ คุณภาพ ช้างเผือก ทีมอาจารย์ เตรียมทหาร ทีมอาจารย์เตรียมทหารนายร้อย นายร้อย สี่เหล่าทัพ นายร้อย นายร้อยตำรวจ เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายเรืออากาศ เตรียมทหาร เตรียมนายร้อย เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร กวดวิชา เตรียมทหาร สี่เหล่าทัพ ครูอาจารย์ มีประสพการณ์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย ทีมงานกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยสี่เหล่าทัพโดยครูอาจารย์ที่มีประสพการณ์และสอนในโรงเรียนทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร เรียนพิเศษ กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร กวดวิชา นายร้อยสี่เหล่าทัพ สอบติดมากที่สุด ค่าเรียนไม่แพง สอนดี เรียนต่อ ใบสมัคร สี่เหล่าทัพ คุณภาพ ช้างเผือก ทีมอาจารย์ เตรียมทหาร ทีมอาจารย์เตรียมทหารนายร้อย นายร้อย สี่เหล่าทัพ นายร้อย นายร้อยตำรวจ เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายเรืออากาศ เตรียมทหาร เตรียมนายร้อย เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร กวดวิชา เตรียมทหาร สี่เหล่าทัพ ครูอาจารย์ มีประสพการณ์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย ทีมงานกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยสี่เหล่าทัพโดยครูอาจารย์ที่มีประสพการณ์และสอนในโรงเรียนทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร

 กวดวิชาได้อะไร

ไปดูผลการสำรวจความคิดเห็นเด็กๆ ที่กวดวิชาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของสวนดุสิตโพล ได้คำตอบที่น่าสนใจ teens&family เลยชวนคุณๆ ถกเรื่องนี้กันหน่อย
ได้เปรียบ

เมื่อถามว่าทำไมถึงมากวดวิชา เด็กๆ ทั้งหญิงและชายส่วนใหญ่ตอบว่า เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเปิดเทอม ได้เรียนรู้บทเรียนล่วงหน้า และเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นการเรียนก่อนได้เปรียบ แสดงว่าการเรียนการศึกษาของเรามีบรรยากาศแข่งขันสูงใช่ไหม ?

37.99% เรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมตัวก่อนเปิดเทอม / เรียนรู้บทเรียนล่วงหน้า
24.04% เรียนเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้มากขึ้น
17.06% เตรียมตัวสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ได้เก่งยิ่งขึ้น

จะเห็นว่าเด็กเก่งอยู่แล้วก็ยังกวดวิชา จากเหตุผลที่เด็กให้ในข้อแรกว่ามากวดวิชาเพื่อเรียนรู้บทเรียนล่วงหน้า รองลงมาเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้มากขึ้น อีกทั้งเด็กเกือบทั้งหมดบอกว่าเรียนเองโดยสมัครใจเพราะอยากเพิ่มเติมความรู้ ในส่วนที่บอกว่าผู้ปกครองให้มาเรียน ก็เพื่อต้องการให้สอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้

ไม่มีข้อใดเลยที่บอกว่าเด็กมาเรียนเพราะเรียนไม่เก่ง เรียนไม่ทันเพื่อน จึงต้องมาเรียนทบทวนให้เข้าใจ

85.42% มาเรียงเองโดยสมัครใจ เพราะอยากเพิ่มเติมความรู้
12.50% ผู้ปกครองให้มาเรียน เพราะต้องการให้สอบเข้าโรงเรียนมีชื่อเสียง

ได้เทคนิค ได้เพื่อนใหม่

ประโยชน์ที่เด็กๆ บอกว่าได้จากการเรียนกวดวิชามากเป็นอันดับสองรองจากเป็นการเรียนล่วงห้า ก็คือได้เคล็ดลับ เทคนิคใหม่ๆ ในการเรียน ที่ไม่ได้รับจากครูในโรงเรียน
และยังมีบรรยากาศในการเรียนที่ทำให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น (เรียนสนุก ไม่เคร่งเครียด ทั้งๆ ที่โรงเรียนกวดวิชาเป็นห้องแถวแคบๆ นั่งเบียดเสียดกัน บางทีก็เหม็นอับอีกต่างหาก) รวมทั้งยังได้เจอเพื่อนใหม่
น่าคิดว่า ทำไมเด็กไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ในโรงเรียนที่เรียนอยู่ ครูไม่มีเทคนิคการเรียนการสอนที่ดีพอหรือ ? ทำไมบรรยากาศในชั้นเรียนถึงเคร่งเครียด น่าเบื่อ ? เพื่อนในห้องเรียนหรือในโรงเรียนไม่หลากหลายพอที่จะให้เลือกคบได้ถูกใจหรือ ?

28.02% บอกว่าข้อดีของการกวดวิชาเป็นการเรียนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน
24.25% บอกว่าได้ความรู้และเคล็ดลับ เทคนิควิธีใหม่ๆ
17.93% บอกว่าได้เจอเพื่อนใหม่
17.43% บอกว่าบรรยากาศในการเรียนทำให้เข้าใจมากขึ้น

ถ้าไม่กวดวิชา ถ้าไม่กวดวิชา ถ้าไม่กวดวิชา

ถ้าไม่กวดวิชา เวลาที่มีอยู่เด็กๆ จะทำอะไร เด็กที่กวดวิชาส่วนใหญ่ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายตอบว่า ใช้เวลากับเพื่อน ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยที่กำลังฝึกฝนทักษะทางสังคม นอกนั้นเด็กผู้หญิงจะใช้เวลาอ่านหนังสือ พักผ่อนอยู่ที่บ้าน ในขณะที่เด็กผู้ชายจะเล่นเกม เล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่าอ่านหนังสือ และเล่นกีฬาบ้าง

ชวนกันคิดหน่อยว่าเป็นไปได้ไหมที่เด็กไทยของเราจะได้ใช้เวลาที่มีอยู่ พัฒนาตัวเองอย่างรอบด้าน เป็นเด็กเก่ง เด็กดี และมีความสุข อย่างที่ผู้ใหญ่ตั้งคำขวัญไว้ หากยังต้องตั้งหน้าตั้งตากวดวิชาอย่างนี้

28.57% ทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อน
23.81% อ่านหนังสือ (เด็กผู้ชาย 19.05% เด็กผู้หญิง 28.58%)
21.43% พักผ่อนอยู่ที่บ้าน
14.29% เล่นเกม เล่นอินเทอร์เน็ต (เด็กผู้ชาย 23.81% เด็กผู้หญิง 4.76%)
11.90% เล่นกีฬา ออกกำลังกาย

 

(update 21 มิถุนายน 2006)
ที่มา.. teen&family ปีที่ 10 ฉบับที่ 120 มีนาคม 2006
( รวบรวมโดย พี่เก๋ )


หน้าหลัก |เกี่ยวกับ TOPCADET | หลักสูตร TOPCADET | สถานที่เรียน | สมัครเรียน TOPCADET| สมัครสมาชิก| WEB Board


ติดต่อ TopCadet
โทร. 081 174 1875   081 809 2714   
FAX .... 0 3 7 - 3 0 6 1 1 7
E-mail : kurgalant@gmail.com
Best view with Internet Explorer Version 6.0 or higher Resolution 800x600
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546-2556
Copyright 2013 www.TopCadet.com All rights reserved.