กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร เรียนพิเศษ กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร กวดวิชา นายร้อยสี่เหล่าทัพ สอบติดมากที่สุด ค่าเรียนไม่แพง สอนดี เรียนต่อ ใบสมัคร สี่เหล่าทัพ คุณภาพ ช้างเผือก ทีมอาจารย์ เตรียมทหาร ทีมอาจารย์เตรียมทหารนายร้อย นายร้อย สี่เหล่าทัพ นายร้อย นายร้อยตำรวจ เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายเรืออากาศ เตรียมทหาร เตรียมนายร้อย เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร กวดวิชา เตรียมทหาร สี่เหล่าทัพ ครูอาจารย์ มีประสพการณ์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย ทีมงานกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยสี่เหล่าทัพโดยครูอาจารย์ที่มีประสพการณ์และสอนในโรงเรียนทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร เรียนพิเศษ กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร กวดวิชา นายร้อยสี่เหล่าทัพ สอบติดมากที่สุด ค่าเรียนไม่แพง สอนดี เรียนต่อ ใบสมัคร สี่เหล่าทัพ คุณภาพ ช้างเผือก ทีมอาจารย์ เตรียมทหาร ทีมอาจารย์เตรียมทหารนายร้อย นายร้อย สี่เหล่าทัพ นายร้อย นายร้อยตำรวจ เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายเรืออากาศ เตรียมทหาร เตรียมนายร้อย เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร กวดวิชา เตรียมทหาร สี่เหล่าทัพ ครูอาจารย์ มีประสพการณ์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย ทีมงานกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยสี่เหล่าทัพโดยครูอาจารย์ที่มีประสพการณ์และสอนในโรงเรียนทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร
อ่านให้จำ
เทคนิคง่าย ๆ สั้น ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนอ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

1. สมาธิ

มีนักเรียนจำนวนมากที่ใช้เวลาอ่านหนังสือไปพร้อม ๆ กับการดูทีวี , ฟังเพลง , วิธีอ่านหนังสือให้จำนั้นนักเรียนต้องมีสมาธิ ตัดสิ่งแวดล้อมและตั้งใจที่จะศึกษาเนื้อหานั้น ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในการอ่านแต่ละครั้ง

2. สรุปทบทวน

เมื่อนักเรียนอ่านได้ประมาณครึ่งชั่วโมงควรบันทึกสิ่งที่รู้ การอ่านโดยใช้ระยะเวลายาวเกินไปจะทำให้ นักเรียนจำได้น้อยกว่าการอ่านสั้น ๆ และทบทวนการอ่านเป็นระยะๆ

3. จินตนาการ

นักเรียนจะจำได้ดีถ้าเห็นภาพ การรับรู้ด้วยภาพ สมองมนุษย์จะจำภาพได้ง่ายกว่าตัวหนังสือ ขณะที่อ่านนักเรียนควรนึกภาพจิตนาการภาพตามเนื้อหานั้น ๆ ไปด้วย

4. ทดลองออกข้อสอบ

หลังจากอ่านจบทั้งหมดแล้ว นักเรียนอาจทดลองออกข้อสอบแล้วนำไปให้เพื่อนทำดู วิธีนี้ก็จะช่วยให้นักเรียนจำได้ดีขึ้น

5. พูดคุย

การพูดคุย ถกเถียง ประเด็นต่าง ๆ ในเนื้อหาที่อ่านทำให้นักเรียนจำได้มากขึ้น


อ่านให้ได้ผลดังหวัง

 • ถามตัวเองถึงวัตถุประสงค์ในการอ่าน
 • ต้องมั่นใจว่าเรามีพื้นฐานที่เพียงพอ
 • จับประเด็นหรือจุดสำคัญ
 • ย่อหรือเขียนข้อความสำคัญ
 • ทำความเข้าใจกับคำศัพท์ใหม่ ๆ
 • ลองเขียนตัวอย่างคำถาม
 • ประมาณเวลาที่จะใช้
 • เปรียบเทียบเรื่องราวกับเรื่องราวที่เคยรู้มา
 • นำข้อความที่อ่านเข้ามาใช้ในทางปฏิบัติ
 • ทบทวนอีกครั้ง

ถามตัวเองถึงวัตถุประสงค์ในการอ่าน ก่อนที่นักเรียนจะอ่านต้องรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการอ่านก่อนคือ ต้องถามตัวเองก่อนว่าต้องการหรืออยากได้อะไรหลังจากอ่าน เช่น อยากจะผ่านการทดสอบอยากจะอ่านเพื่อนำไปเขียนรายงาน ซึ่งเมื่อมีวัตถุประสงค์ต่างกันก็จะมีวิธีอ่านที่ต่างกันออกไป เช่น การอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ ซึ่งตรงนี้ นักเรียนส่วนใหญ่อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขัน เพราะฉะนั้นจะเน้นไปที่การอ่านเพื่อนการสอบแข่งขัน ส่วนกรณีที่อ่านเพื่อเขียนรายงาน ก็ต้องอ่านเจาะไปที่เรื่องที่สนใจ โดยอาจจะต้องอ่านหนังสือพร้อม ๆ กันที่ละหลาย ๆ เล่ม เพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อที่เราต้องการ ถ้าบางทีเราอาจอ่านเพื่อความเพลิดเพลินก็จะมีวิธีอ่านต่างกันออกไป

ต้องมั่นใจว่าเรามีพื้นฐานที่เพียงพอ ไม่มีใครที่จะอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเผื่อพื้นฐานของเราไม่เพียงพอ ทุกคนส่วนใหญ่จะรู้สึกยากมาก นักเรียนต้องมีพื้นฐานที่จะอ่าน ซึ่งพื้นฐานเบื้องต้นนี้จำเป็นมาก เมื่อไรก็ตามที่นักเรียนรู้สึกอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ หรืออ่านได้ช้ามาก หรือยากมาก นักเรียนควรปรึกษาอาจารย์ เพื่อน ๆ หรือรุ่นพี่

นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่ามีพื้นฐานเพียงพอ วิธีง่าย ๆ ก็คือ การอ่านบทนำ (เชื่อว่ามีนักเรียนน้อยคนนักจะสนใจบทนำ) ในบทนำจะบอกกับนักเรียนว่า เรื่องราวที่จะอ่านต่อไปนี้นักเรียนมีพื้นฐานหรือไม่ จำไว้ว่ายิ่งมีพื้นฐานดีเท่าไหร่ การอ่านยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ที่นี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าทำอย่างไรเราถึงจะมีพื้นฐานในเวลาอันรวดเร็ว ตรงนี้ต้องหาอาจารย์หรือ tutor แน่นอน

จับประเด็นหรือจุดสำคัญ การจับประเด็นสำคัญตรงนี้เราจะถนัดกันมากก็คือการทำ Highlight เวลาอ่านหนังสือก็จะขีดไป จะขีดเน้นตรงจุดสำคัญ เราเจอนักเรียนหลายคนที่เริ่มหน้าอ่านมาก็เจอจุดสำคัญแล้ว ก็สำคัญไปหมด พอมาดูอีกทีก็มีสีสันเต็มไปหมด เหมือนการระบายสี ซึ่งวิธีการ Highlight แบบนี้ เป็นวิธีที่ใช้ไม่ได้ ให้ขีดเน้นเฉพาะจุดที่สำคัญเท่านั้น

ที่บอกว่าสำคัญแล้วอะไรที่มันสำคัญจะรู้ได้อย่างไร ก็ลองตอบคำถามนี้ดูแล้วกันนะว่าเรื่องที่สำคัญมันควรจะเป็นอย่างไร

 • เกี่ยวข้องกับหัวเรื่อง เพราะถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่อง ก็เป็นพวกน้ำจิ้ม
 • ถ้ามันสำคัญมันมักจะมีการกล่าวซ้ำ เช่น ในเล่มนี้จะมีคำนี้กล่าวแล้วกล่าวอีก
 • ถ้าสำคัญก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อหลัก เช่นกฎ 3 ข้อ ของนิวตัน แน่นอนว่าหัวข้อของกฎ
 • ข้อ 1, 2, 3 ย่อมสำคัญ
 • อีกแบบที่มักใช้กัน ในกรณีที่เป็นหัวข้อสำคัญ คือมักจะมีการพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น
 • การพิมพ์ตัวเอียงบ้าง ตัวหนาบ้าง

ย่อหรือเขียนข้อความสำคัญ การอ่านอย่างเดียวบางที เราจะไม่ได้ออกกำลัง ซึ่งเป็นวิธีที่ดี เพราะเป็นวิธีการขจัดความง่วงด้วย ให้เขียนเอาไว้ แต่ไม่ใช่ไปลอกทั้งหมด เอาเฉพาะหัวข้อสำคัญ ๆ ที่เราได้เน้นเอาไว้แล้ว และเอาข้อความสำคัญมาเขียน เพื่อให้เรามีความคิดรวบยอด (Concept) แล้วยังไม่พอ ถ้าจะให้ดีกว่านั้นต้องมีการวิจารณ์ การตอบโต้ และการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ

ทำความเข้าใจกับศัพท์ใหม่ ๆ เรื่องศัพท์นั้นสำคัญ ในการศึกษารวมถึงการอ่านไม่ว่าจะเป็นบทไหน เมื่อเราเจอศัพท์ใหม่ ๆ เราต้องรู้พร้อมกับต้องจด ต้องดึงออกมาเลย และก็ต้องใช้มันอย่างถูกต้องด้วย ถ้าไม่แน่ใจ ไม่เข้าใจศัพท์นั้นอย่างลึกซึ้งเพียงพอ หรือไม่ก็ให้ไปเปิด Talking dict เดี๋ยวนี้เขามีโปรแกรม Talking dict ที่สามารถใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อที่จะฟังเสียง ถ้าเกิดว่ายังหาไม่ได้ หรือไม่เข้าใจ ให้จดเอาไว้ และเอาไปคุยกับอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้น

ลองเขียนตัวอย่างคำถาม ให้นักเรียนลองออกข้อสอบ จากเนื้อหาที่ได้อ่าน เพราะถ้าเราอ่านแล้วและเราเข้าใจ เราก็ต้องสามารถออกข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ แล้วเมื่อเราออกข้อสอบได้แล้วแน่นอน ก็แสดงว่าเราเข้าใจมันอีกระดับแล้ว ลักษณะข้อสอบที่เราออกก็อาจจะขึ้นต้นด้วย จงอธิบาย , จงเปรียบเทียบ หรือถ้าเป็นข้อสอบคำนวณก็ให้ลองคิดโจทย์จากทฤษฎีที่ได้ศึกษามา วิธีนี้ดีนะครับ เพราะว่านักเรียนสามารถเอาโจทย์ไปแลกกันกับเพื่อนและนัดกันทำได้ ทั้งนี้เมื่อนักเรียนออกข้อสอบก็ต้องทำเฉลยไว้ด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกด้วย ซึ่งจะทำให้การอ่านหนังสือของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียน นึกถึงคำถามและคำตอบที่เคยได้ทำ จะคล้าย ๆ กับว่าเป็นการเรียบเรียงและบรรจุข้อมูลที่เป็นระเบียบเข้าสู่สมองของเรา ซึ่งโดยปกติจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าที่ควร

ประมาณเวลาที่จะใช้ เป็นหัวข้อที่สำคัญนะครับ นักเรียนต้องประมาณเวลาให้ได้ไม่ใช่ว่าเนื้อหาเยอะแต่มีเวลาน้อยซึ่งจะทำให้การอ่านนี้ไม่เกิดผล ลองดูว่าเวลาที่ใช้เพื่อการอ่านนี้จะเป็นเวลาในการทำอะไรบ้าง

 • อ่าน
 • โน๊ตย่อ อาจจะอ่านไปช่วงหนึ่งแต่ไม่ยาวเกินแล้วก็ออกมาโน๊ตย่อแต่พยายาม
 • อย่าลืมแล้วกันว่าเวลาอ่านให้ทำ Highlight เน้นจุดสำคัญเอาไว้ด้วย
 • เวลาที่ใช้ในการสร้างคำถามหรือออกข้อสอบ
 • เวลาที่ใช้ในการทบทวน

การประมาณเวลานี้ จำเป็นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอบแข่งขัน นักเรียนจะใช้ในการวางแผนเพื่อว่าจะอ่านวิชาอะไร กี่ชั่วโมง เวลาที่จะใช้ นำไปสู่การจัดตารางดูหนังสือ

เปรียบเทียบเรื่องราวกับเรื่องราวที่เคยรู้มาก่อน ข้อที่เป็นเรื่องที่จะทำให้เหมือนกับว่านักเรียนได้ข้อมูลใหม่มาจะทำอย่างไรให้เอาไปเชื่อมโยงกับข้อมูลเก่าหรือพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ และเป็นการฝังความจำ จะทำให้นักเรียนจำได้แม่นยิ่งขึ้น

นำข้อความหรือบทความที่อ่านได้เข้ามาใช้ในทางปฏิบัติ ตรงนี้เป็นข้อสรุปที่จะทำให้นักเรียนรู้ว่านักเรียนได้เข้าใจกับบทความหรือเรื่องราวที่อ่านนั้นหรือไม่ โดยการนำเอาข้อสรุปจากเรื่องราวที่อ่านมาใช้หรือเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์กับเรื่องในชีวิตประจำวันและสามารถเล่าให้เพื่อนฟังได้

ทบทวนอีกครั้ง คนทุกคนที่ได้อ่านไปจะลืมสิ่งที่อ่านไป 33 % ในเวลา 1 วัน และจะลืมได้ทั้งหมดที่อ่านในเวลา 1 สัปดาห์ เพราะฉะนั้นการทบทวนจึงเป็นเรื่องสำคัญ นักเรียนทบทวนได้จาก Highlight ซึ่งเราได้เน้นจุดสำคัญเอาไว้แล้ว, ข้อสอบที่นักเรียนคิดขึ้นมา , โน๊ตย่อของตัวนักเรียนเองใช้การทบทวนโดยดูแค่นี้ เพื่อประหยัดเวลา และก็มาพูดคุยกันมาช่วยกันนึกถึงเรื่องราวเต็ม ๆ กันอีกครั้งหนึ่งในห้องเรียน

********หวังว่านักเรียนคงจะใช้ประโยชน์ในการอ่านและการจำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น************


หน้าหลัก |เกี่ยวกับ TOPCADET | หลักสูตร TOPCADET | สถานที่เรียน | สมัครเรียน TOPCADET| สมัครสมาชิก| WEB Board


ติดต่อ TopCadet
โทร. 081 174 1875   081 809 2714   
FAX .... 0 3 7 - 3 0 6 1 1 7
E-mail : kurgalant@gmail.com
Best view with Internet Explorer Version 6.0 or higher Resolution 800x600
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546-2556
Copyright 2013 www.TopCadet.com All rights reserved.