กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร เรียนพิเศษ กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร กวดวิชา นายร้อยสี่เหล่าทัพ สอบติดมากที่สุด ค่าเรียนไม่แพง สอนดี เรียนต่อ ใบสมัคร สี่เหล่าทัพ คุณภาพ ช้างเผือก ทีมอาจารย์ เตรียมทหาร ทีมอาจารย์เตรียมทหารนายร้อย นายร้อย สี่เหล่าทัพ นายร้อย นายร้อยตำรวจ เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายเรืออากาศ เตรียมทหาร เตรียมนายร้อย เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร กวดวิชา เตรียมทหาร สี่เหล่าทัพ ครูอาจารย์ มีประสพการณ์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย ทีมงานกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยสี่เหล่าทัพโดยครูอาจารย์ที่มีประสพการณ์และสอนในโรงเรียนทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร เรียนพิเศษ กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร กวดวิชา นายร้อยสี่เหล่าทัพ สอบติดมากที่สุด ค่าเรียนไม่แพง สอนดี เรียนต่อ ใบสมัคร สี่เหล่าทัพ คุณภาพ ช้างเผือก ทีมอาจารย์ เตรียมทหาร ทีมอาจารย์เตรียมทหารนายร้อย นายร้อย สี่เหล่าทัพ นายร้อย นายร้อยตำรวจ เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายเรืออากาศ เตรียมทหาร เตรียมนายร้อย เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร กวดวิชา เตรียมทหาร สี่เหล่าทัพ ครูอาจารย์ มีประสพการณ์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย ทีมงานกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยสี่เหล่าทัพโดยครูอาจารย์ที่มีประสพการณ์และสอนในโรงเรียนทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร

เทคนิคอ่านหนังสือ ( รวบรวมโดย พี่เก๋ )

“ อ่านแล้วเข้าใจ      เข้าใจแล้วจด      จดแล้วจำ      จำแล้วทำให้ได้ ”

เป็นปรัชญาที่เราใช้มาตั้งนานแล้ว      บางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้ว    ก็เขาใช้วิธีนี้กันมาไม่รู้กี่ปีแล้ว      การที่เราจะจำเนื้อหาของเรื่องที่เรียนไปได้แม่น    มันต้องเกิดจากความเข้าใจในเนื้อหานั้นก่อน      ไม่ใช่สักแต่ว่าจำ    จำอย่างเดียว    จำแบบไม่เข้าใจอะไรเลย    การจำแบบนี้เป็นการจดจำระยะสั้น      และไม่สามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบแบบวิเคราะห์ได้      เพราะในขั้นตอนการจำ    ไม่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ถึงสิ่งต่าง ๆ    ที่ทำให้เป็นไป    เลยทำให้ไม่รู้หลัก    เหตุและผล    ว่าทำไมถึงเป็นอย่าง    หากข้อสอบออกมาไม่ตรงกับที่จำไป    ก็จบเห่น่ะสิ

                 การเขียนหรือการจดโน้ตเป็นวิธีที่จะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้น    ซึ่งก่อนเขียนเราต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าจะเขียนอะไรลงไป        อย่าลอกตามหนังสือไปทั้งดุ้น    และอย่าจดแบบให้มันเสร็จ ๆ ไป      หรือจดแบบให้มีตามเพื่อน (เป็นกระแสนิยม)    เพราะมันจะไม่ได้ผลอะไรเลย      ควรจะสรุปประมวลออกมาเป็นเนื้อความ    ตามที่เราเข้าใจ    ซึ่งต้องเข้าใจอย่างถูกต้องด้วย      อาจตรวจสอบโดยการผลัดกันตอบคำถามกับเพื่อน    หรือถามครูอาจารย์      ดังนั้นอย่าขี้เกียจเขียนเลย    เขียนเอง    อ่านเอง    ผลที่ได้ก็อยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นแหละ

                 คราวนี้ก็มาถึงการท่องจำ      ส่วนใหญ่เมื่อเรารู้เรื่อง    เราก็จะจำบางส่วนของเนื้อหาได้แล้ว    นอกจากบางวิชา    เช่น    ชีวะ    สังคม    ที่เป็นวิชาท่องจำซะส่วนใหญ่    อาจต้องมีการมาท่องจำเพิ่มเติม      การอ่านออกเสียงดังๆ    ก็ช่วยให้จำดีขึ้น    แต่ไม่ควรจะรบกวนผู้อื่น   ( มิฉะนั้นอาจจะได้รับสิ่งไม่พึงปรารถนา )     การจำศัพท์ภาษาอังกฤษ      อาจใช้วิธีเขียนใส่กระดาษแล้วแปะตามข้างฝา    เช่น    ฝาห้องน้ำ    ประตูห้องสุขา ( ที่บ้านของตัวเองนะ)    ตามที่ที่เราต้องเห็นทุกวัน    อ้อ … ประตูของตู้เย็นก็ดีนะ    เพราะเปิดออกจะบ่อย      ก็หันมาเหลียวแลศัพท์ที่ตัวเองแปะไว้บ้าง    เห็นบ่อย ๆ    เดี๋ยวก็เข้าสมอง   

                 สุดท้ายการลงมือทำข้อสอบ    ก็นำทุกอย่างที่เราเข้าใจและจำได้    มาคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบที่ถูกที่สุด    คิดดีๆ    นะ    ระวังโดนโจทย์หลอก    ที่เหลือก็ตัวใครตัวมัน   >.<
 

เวลาที่ดีสำหรับการอ่าน

เคยมีคนบอกว่าเวลาที่ดีที่สุด    คือ    ตอนเช้า    เพราะร่างกายเราได้พักผ่อน    รวมทั้งสมองก็ได้พัก    มีการจัดระเบียบเรียบร้อย    เพื่อให้พร้อมกับการใส่ข้อมูลใหม่ ๆ เข้าไป    อันนี้เป็นเรื่องจริง    แต่สำหรับคนที่ตื่นเช้าไม่ไหว      เวลาดึก ๆ    ที่เงียบ ๆ    ก็เหมาะ      คือว่ามันเงียบไง … สมองเราก็สามารถคิดสิ่งต่างๆ ได้ดี        แต่อาจจะไม่เท่าตอนเช้า    เพราะสมองเราต้องเหนื่อยจากการเรียนมาแล้วทั้งวัน      บางคนยังมีการเรียนพิเศษตอนเย็นอีก    สำหรับตัวเราเอง      อ่านตอนกลางคืนสักนิด      ได้เท่าไหนก็แค่นั้น    5   ทุ่มต้องเข้านอน      แล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกตอนตี 3 ตี 4   ตี 5   แนะนำให้ตั้งนาฬิกาปลุกก่อนเวลาที่ต้องตื่นไปสักครึ่งชั่วโมง    เพื่อที่เราจะได้มีเวลาเกลือกกลิ้งอยู่บนที่นอนก่อนสักพัก      ถึงค่อยลุกไปล้างหน้าล้างตา    มานั่งอ่าน    ขอย้ำว่าควรทำให้ตัวเองตื่นเต็มที่ก่อนจะอ่าน    เพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็หลับคาหนังสืออีกจนได้   

     เวลาที่ไม่เหมาะสำหรับการอ่านหนังสือเรียนเลย      คือ    ช่วงบ่ายหลังจากกินข้าวเสร็จอิ่ม ๆ    เคยได้ยินสุภาษิตไทยที่ว่า    “ พอหนังท้องตึง    หนังตาก็หย่อน ”   ไหม    ช่วงบ่ายจะเป็นช่วงที่คนเรามีความง่วงนอน    อ่านไปก็หลับ    ยิ่งหนังสือเรียนด้วย      และไม่ควรนอนอ่านหนังสือ    โดยเฉพาะบนเตียง      ขอบอกว่าหลับแน่ๆ    ไม่ใช่อ่านนิยายนี่    มันจะน่าติดตาม    จนอยากอ่านให้จบ    เรามีเพื่อนคนหนึ่ง      เขาบอกว่าหนังสือเรียนคือยานอนหลับขนานเอก    เห็นจะจริง    อ่านไม่กี่หน้าก็หลับแล้ว   

     การอ่านควรจะเป็นในสถานที่ที่สงบ    เงียบ    และสมองเราพร้อมที่จะรับเรื่องใหม่ ๆ    นั่นแหละการอ่านถึงจะได้ผลสูงสุดวิธีแก้ง่วง
   ความง่วงนอนนั้นมีหลายขั้น    ตามที่เราแบ่งเอง    ได้แก่
1. ความง่วงนอนขั้นต้น

อาการ   - เป็นความง่วงที่ค่อย ๆ เกิดขึ้น    จะทำให้สติของเราล่องลอยไปเที่ยวสักพัก ไม่กี่นาทีหรอก    แล้วก็จะกลับมาที่เดิม    อาจมีอาการอ้าปากหาวบ้างเล็กน้อย    แต่จะไม่บ่อยนัก

วิธีแก้    -   ควรจะลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาให้สดชื่น    หรือออกแรง    เช่น    การบิดขี้เกียจให้ร่างกายมีความตื่นตัว    กระปรี้กระเปร่า    พูดง่าย ๆ    คือ    ทำอะไรก็ได้    ที่ทำให้ร่างกายเราสด ชื่นขึ้น

2. ความง่วงขั้นกลาง

อาการ   -   เป็นความง่วงที่สะสมมาจากความง่วงขั้นต้น      สติเริ่มหายไปเที่ยวนานขึ้น    อาการหาวก็มีถี่ขึ้น    อาจมีอาการสัปหงกเล็กน้อย          

วิธีแก้    -   ควรจะหลับตาลงพักผ่อนสักครู่      อาจะ   10-15   นาที    แล้วตื่นขึ้นมาไปล้างหน้าล้างตา    เพื่อให้สดชื่น    หรือไปทำอะไรสักอย่าง    ไปเดินเล่น    หรือฟังเพลง    ดื่มนม    กาแฟนี่ไม่แนะนำเท่าไรนัก    เพราะ    อาจเกิดอาการหลับในได้    ก็ง่วงมาก    แต่ตายังค้าง    เสียสุขภาพกายเปล่า ๆ น่า

3. ความง่วงขั้นรุนแรง

อาการ -   เป็นความง่วงที่ไม่อาจทัดทานได้ไหว    สติแทบจะไม่มีแล้ว    หัวอาจสัปหงกลงไปจูบกับโต๊ะได้ทุกเมื่อ    หรืออาจเกิดอาการฟุบหลับคาหนังสือ

  วิธีแก้ -   ไปนอนซะ      ถึงอ่านไปก็ไม่เข้าหัวอยู่ดี    เลิกทรมานตัวเองได้แล้ว    ถ้ายังอ่านไม่จบก็ปลงซะ    มาถึงขั้นนี้แล้ว    ไม่ว่าจะทำไง    สมองก็ไม่พร้อมจะรับอะไรอีกแล้วทั้งนั้นแหละน่าคาถาก่อนเข้าห้องสอบ
จริง ๆ ก็เป็นแค่ความเชื่อที่ทำแล้วสบายใจเท่านั้นเอง    เล่นกับดวงไง    หากอ่านหนังสือมาเต็มที่แล้ว      อย่ากลัวข้อสอบเลย      นี่เป็นแค่สิ่งที่ช่วยเสริมกำลังใจสำหรับบางคนที่อ่านมาแล้ว    แต่ไม่รู้เรื่อง    ไม่เข้าหัว    ก็ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์    รวมกับบุญที่เคยมีมาแต่ชาติปางก่อนนะ
ขั้นแรก    ออกจากบ้าน    ไหว้พ่อ    ไหว้แม่ให้งามๆ    ขอพรมาสักหน่อยก็ดี   

ขั้นสอง    เดินเข้าโรงเรียน    ซึ่งในแต่ละแห่งจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์    หรือสิ่งที่เป็นที่เคารพนับถือของคนในโรงเรียน      ก็ทำความเคารพ      อาจจะมีการบนบานเล็กน้อย
  ขั้นสาม    เข้าห้องสอบ    ให้ก้าวเท้าซ้ายเข้าไปก่อน    เข้าตำราที่ว่า    “ ขวาร้าย    ซ้ายดี ” ไง
ขั้นที่สี่      ทำข้อสอบ    ก่อนลงมือเขียน    ท่องนะโม    หรือบทอะไรสักอย่าง    อย่าให้ยาวนัก    เดี๋ยวจะเสียเวลามากไป    ขั้นนี้เล่นกับศาสนาแล้ว    ( ความจริงก็เป็นวิธีที่ช่วยลดอาการตื่นเต้น    เป็นการรวบรวมสมาธิน่ะ )


หน้าหลัก |เกี่ยวกับ TOPCADET | หลักสูตร TOPCADET | สถานที่เรียน | สมัครเรียน TOPCADET| สมัครสมาชิก| WEB Board


ติดต่อ TopCadet
โทร. 081 174 1875   081 809 2714   
FAX .... 0 3 7 - 3 0 6 1 1 7
E-mail : kurgalant@gmail.com
Best view with Internet Explorer Version 6.0 or higher Resolution 800x600
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546-2556
Copyright 2013 www.TopCadet.com All rights reserved.