กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร เรียนพิเศษ กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร กวดวิชา นายร้อยสี่เหล่าทัพ สอบติดมากที่สุด ค่าเรียนไม่แพง สอนดี เรียนต่อ ใบสมัคร สี่เหล่าทัพ คุณภาพ ช้างเผือก ทีมอาจารย์ เตรียมทหาร ทีมอาจารย์เตรียมทหารนายร้อย นายร้อย สี่เหล่าทัพ นายร้อย นายร้อยตำรวจ เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายเรืออากาศ เตรียมทหาร เตรียมนายร้อย เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร กวดวิชา เตรียมทหาร สี่เหล่าทัพ ครูอาจารย์ มีประสพการณ์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย ทีมงานกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยสี่เหล่าทัพโดยครูอาจารย์ที่มีประสพการณ์และสอนในโรงเรียนทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร เรียนพิเศษ กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร กวดวิชา นายร้อยสี่เหล่าทัพ สอบติดมากที่สุด ค่าเรียนไม่แพง สอนดี เรียนต่อ ใบสมัคร สี่เหล่าทัพ คุณภาพ ช้างเผือก ทีมอาจารย์ เตรียมทหาร ทีมอาจารย์เตรียมทหารนายร้อย นายร้อย สี่เหล่าทัพ นายร้อย นายร้อยตำรวจ เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายเรืออากาศ เตรียมทหาร เตรียมนายร้อย เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร กวดวิชา เตรียมทหาร สี่เหล่าทัพ ครูอาจารย์ มีประสพการณ์ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย ทีมงานกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยสี่เหล่าทัพโดยครูอาจารย์ที่มีประสพการณ์และสอนในโรงเรียนทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร เตรียมทหาร นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย นายร้อย กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา กวดวิชา สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา กวดวิชาเตรียมทหาร

จากพี่สู่น้อง จากพี่สู่น้อง จากพี่สู่น้อง จากพี่สู่น้อง จากพี่สู่น้อง

การที่จะสอบเข้ามาเป็น นักเรียนเตรียมทหารได้นั้น น้อง ๆ หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกิน พี่ก็ว่าเช่นนั้นเหมือนกันแต่ถึงวันนี้ พี่ก็ได้มาเป็น นตท. คนหนึ่ง ที่ได้ผ่านช่วงเวลาที่แสนลำบากมาแล้ว เพราะต้องคอยบังคับตัวเองให้อ่านหนังสือให้ทำโจทย์ ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่พี่ไม่เคยหยุดที่จะทำ พี่ก็อยากให้น้อง ๆ ทุกคนที่ใฝ่ฝันจะเข้ามาเรียนที่สถานที่นี้ ตั้งใจ เวลาก็เหลือไม่มากแล้ว ตั้งใจให้สมกับที่พ่อแม่ของน้อง ๆ หวังไว้

นตท. อเนก ฮะวังจ

0  
โรงเรียนเตรียมทหารเป็นสถาบันที่มีเกียรติ ผู้ที่สามารถเข้ามาเรียนได้นั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพที่เหมาะสม ฉะนั้นการเตรียมตัวเพื่อจะก้าวเข้าสู่โรงเรียนเตรียมทหาร ย่อมเป็นสิ่งที่ยากมิใช่น้อย เริ่มที่การเตรียมตัวสอบข้อเขียน อันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดแต่ละคน บางคนหัวดีอาจใช้เวลาเพียง 1 เดือนก่อนสอบเพื่อเตรียมตัวอย่างเต็มที่ สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนค่อนข้างหัวอ่อน ควรจะสะสมความรู้ตลอดทั้งปี และทบทวนอีกครั้งก่อนสอบแต่ที่สำคัญที่สุด คือการฝึกทำโจทย์ ไม่ใช่ทำแค่หนึ่งครึ่ง ทำบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ เมื่อรู้ข้อบกพร่องจากการทำโจทย์ เราก็ไปดูหนังสือในจุดนั้น ๆ เป็นการปิดจุดด้อยของเรา ส่วนการเตรียมตัวในรอบสองนั้น พี่ว่าเป็นเรื่องรองลงมา และเราควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ วิ่ง-ว่ายน้ำ ที่สำคัญเมื่อรู้ผลในรอบแรกแล้วค่อยฟิตร่างกายเต็มที่ อย่างไรก็ตามสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญอย่าหักโหม อย่างเครียด จนเกินไป สุดท้ายพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ว่าที่ นตท. ทุกคน “ล้มได้แต่ต้องลุก ท้อได้แต่อย่าถอย” ขอให้บอกตัวเองเสมอว่าเราต้องทำได้ แล้วทุกอย่างจะอยู่แค่เอื้อมมือ

นตท. ชวณัฐ ทวนพรมราช

0  
สำหรับวิธีการเตรียมตัวอ่านหนังสือของพี่ก็คือนำข้อสอบเก่าในแต่ละปีมาดูว่าออกเนื้อหาอะไรบ้าง เน้นเรื่องใดมาก ก็จะอ่านในหลักสำคัญ ๆ ของเรื่องนั้น ๆ ให้เข้าใจ จากนั้นก็จะมาทำโจทย์ หากไม่เข้าใจก็กลับไปอ่านเนื้อหาใหม่ จนเกิดความชำนาญ โดยในตอนแรกให้ทำอย่างละเอียด ต่อมาก็ทำโดยจับเวลา พี่คิดว่าถ้าน้องมีความขยันในการอ่านหนังสือและทำโจทย์รับรองได้เลยว่าน้องต้องติดแน่ ๆ

นตท. ชาคริต จันทมิตร

0  
การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารไม่ได้ง่ายเลย แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของคนเรา ขอเพียงแต่น้อง ๆ มีความตั้งใจจริง ขยันอ่านหนังสือ ขยันทำโจทย์ ทำข้อสอบเก่า ๆ ทบทวนฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเท่านั้น น้องก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของผู้สมัครอีกหลายคนแล้ว

นตท.ศราวุธ ทองดีเวียง

0  
สวัสดีน้อง ๆ ทุกคน ขั้นแรกที่ขอแนะนำตัวก่อนเลย พี่ชื่อ นตท.วิฑูรย์ วงศ์สกุลหล่อ พี่สอบติด 3 เหล่า คือ ทบ ทร และ ตร (ได้อันดับ 186 ) เหล่าตำรวจเป็นเหล่าที่พี่อยากเข้ามากที่สุด และพี่ก็ทำได้อย่างสมใจหวัง วันที่พี่สอบเหล่าตำราจพี่รู้สึกได้เลยว่าเราติดชัวร์ เพราะพี่ใช้เทคนิคในการสอบ คือนั่งทำข้อสอบไปก็บวกคะแนนไป เพื่อเป็นกำลังใจในการสอบ และในวันที่ผลสอบออกพี่ฟังผลทางโทรศัพท์ ก็ได้รับข่าวดีจากคำพูดว่า “ขอแสดงความยินดีด้วย คุณสอบผ่านข้อเขียนขอให้คุณมารายงานตัว” พี่ร้องไห้ถอดพ่อแม่ พ่อแม่ของพี่ก็น้ำตาไหลเหมือนกัน พี่นอนไม่หลับไปหลายคืน พี่นึกถึงแต่ว่าพี่จะสวมเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหารมาให้พ่อแม่ชื่นชม และพี่อยากให้น้อง ๆ และพ่อแม่ของน้องมีความรู้สึกอย่างนั้นบ้าง น้องคิดดูว่าชาตินี้น้องได้ทำอะไรเพื่อพ่อแม่และวงศ์ตระกูลบ้างหรือยัง

ส่วนเทคนิคของพี่ก็มีอยู่ 3 ขั้นตอน (มันอาจมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย สำหรับน้อง ๆ นะ)

  1. จัดตารางอ่านหนังสือ คือ พี่จะเอาวิชาหลักเป็นเกณฑ์คือ คณิต วิทย์ เพราะคะแนะเยอะดี และอีกอย่างพี่เป็นคนไม่เก่งภาษาสักเท่าไร (แต่ก็ไม่ทิ้งนะอ่านช่วงท้าย เมื่อ คณิต วิทย์ ชัวร์แล้ว)
  2. โน๊ตย่อ คือ ย่อเนื้อเรื่องให้สั้น กระทัดรัดอ่านแล้วเข้าใจง่าย
  3. หาข้อสอบมาวัดตนเอง และทำให้ทันเวลา คือ นำข้อสอบมาลองดูเพื่อให้เกิดความชำนาญ

พี่ก้มีเทคนิคแค่นี้แหละ และพี่ทำมาแล้วได้ผลจริง มันอาจจะขัด ๆ กับนิสัยตัวเองหน่อย แต่มันคุ้มนะกับเราทุ่มเทเต็มที่ พี่ขอให้น้องทุกคนที่มีความตั้งใจในการสอบขอให้สอบติดทั้งรอบแรกและรอบสองด้วยนะ เราอาจจะได้เจอกันที่สนามสอบตำรวจก็ได้นะ โชคดีทุกคน

นตท.วิฑูรย์ วงศ์สกุลหล่อ

0  
"แตรปลุกตั้งนานแล้ว ตื่นได้" ผมยังจำได้ประโยคที่ผมคุ้นหูตอนผมยังเป็นนรต.ใหม่... ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อน ผมเป็นนักเตรียมทหารรุ่น 40 ผมสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้เหล่าตำรวจ นั้นเป็นความใฝ่ฝันของผม คงไม่ต้องบอกถึงความรู้สึกของแม่ของผมว่าเป็นอย่างไร ท่านร้องไห้ปนรอยยิ้มอย่างภาคภูมิใจในตัวผม ตอนนี้ผมทำงานได้ เกือบ 1 ปีแล้ว ผมจบก่อนเพื่อนรุ่น 40 เพราะผมจบเหล่าตำรวจ (ตำรวจเรียน 4 ปี) ตอนนี้เพื่อนรุ่นเดียวกันกับผมเหล่าอื่นอยู่ปี 5 (ก่อนยังไม่มีปรับหลักสูตรเรียนเท่ากันหมด 4ปี ) ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่อยู่เตรียมทหาร ผมสัมผัสชีวิตนักเรียนเตรียมทหารยากที่จะลืมเลือน มันยังอยู่ในความประทับใจของผม มันทำให้ผมรู้จักอดทน และความสามัคคีจากเพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้อง การเข้ามาสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหารที่นี่สอนอะไรหลายๆ อย่างมากมาย สถานที่ที่ทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เวลาได้ผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี จนในที่สุดก็ถึงวันของผม วันที่ผมได้รับพระราชทานกระบี่ สิ่งนั้นคือสิ่งสูงสุดในชีวิตของผม ที่จะมอบให้กับแม่ของผม นั้นคือความสำเร็จจากความเพียรพยายาม สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากอะไรกับน้องที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารว่าให้เตรียมความพร้อมในด้านวิชาการ-ด้านพละศึกษา อ่านหนังสือ และทบทวนทำแบบฝึกหัดให้มากเท่าที่จะมากได้ ทุกอย่างเกิดจากความพร้อมและความเพียรพยายาม ก็ขออวยพรให้น้องๆ สานฝันของน้อง ๆ ทุกคนให้สำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้

ร้อยตำรวจโท ณัฐพล บัวบุตร (นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 40 )

0  
น้องก็คงได้ทั้งกำลังใจและเทคนิคจากพี่ ๆ เป็นแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติกันด้วยนะ จงจำไว้คนเราต้องมีกำลังใจและจุดมุ่งหมาย ตั้งใจอะไรแล้วก็จงทำแล้วความสำเร็จมาสู่เรา จงมีระเบียบกับตัวเอง ไม่เคยมีใครได้อะไรมาง่าย ๆ ถ้าไม่อ่านหนังสือทำตัวตามสบายรับรองได้ผลที่ออกมาคืออะไร อ่านแล้วเห็นเลยว่าพี่แต่ละเขามีความสามารถแค่ไหน แล้วเราพยายามทำหรือยัง ทางครูและพี่ ๆ ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารปี 2548 รุ่นที่ 49 นี้ และทาง TOPCADET หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นที่ไว้วางใจในการดูแลบุตรหลานของท่านเหมือนกับบุตรหลานของเรา


ครูและคณะทำงาน TOPCADET

 


หน้าหลัก |เกี่ยวกับ TOPCADET | หลักสูตร TOPCADET | สถานที่เรียน | สมัครเรียน TOPCADET| สมัครสมาชิก| WEB Board


ติดต่อ TopCadet
โทร. 081 174 1875   081 809 2714   
FAX .... 0 3 7 - 3 0 6 1 1 7
E-mail : kurgalant@gmail.com
Best view with Internet Explorer Version 6.0 or higher Resolution 800x600
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546-2556
Copyright 2013 www.TopCadet.com All rights reserved.