ได้อะไรเมื่อเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 • นักเรียนเตรียมทหาร มีโอกาสดูงานในต่างประเทศต่าง ๆ
 • นักเรียนเตรียมทหาร ได้วุฒิการศึกษาเทียบเท่าชั้น ม.6 เหมือน( โรงเรียนอื่นทั่วไป)
 • นักเรียนเตรียมทหาร มีทุนการศึกษาในระดับสูงขึ้น
 • นักเรียนเตรียมทหาร รัฐจะออกค่าใช้จ่ายให้ในขณะศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา
 • นักเรียนเตรียมทหาร จะได้รับเงินเดือนตลอดหลักสูตรการศึกษา
ได้อะไรเมื่อเป็นนักเรียนนายร้อย
 • นักเรียนนายร้อย ได้วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เลือก เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • นักเรียนนายร้อย รัฐออกค่าใช้จ่ายให้ขณะศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา
 • ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกระบี่และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี และร้อยตำรวจตรี
 • นักเรียนนายร้อย จะมีทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เอก ทั้งในและต่างประเทศ
 • นักเรียนนายร้อย มีโอกาสดูงานในต่างประเทศ
 • นักเรียนนายร้อย มีโอกาสได้รับเงินค่าวิชาชีพเมื่อเป็นนายทหาร-นายตำรวจ (นอกเหนือจากเงินเดือน)

หน้าหลัก |เกี่ยวกับ TOPCADET | หลักสูตร TOPCADET | สถานที่เรียน | สมัครเรียน TOPCADET| สมัครสมาชิก| WEB Board


ติดต่อ TopCadet
โทร. 081 174 1875   081 809 2714   
FAX .... 0 3 7 - 3 0 6 1 1 7
E-mail : kurgalant@gmail.com
Best view with Internet Explorer Version 6.0 or higher Resolution 800x600
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546-2556
Copyright 2013 www.TopCadet.com All rights reserved.