เข้าค่ายใหญ่มีนาคม 2553              , , หน้า 3 ,
ก้นใคร..มารายงานตัวที่ บอร์ดด้วย...ทราบ
ตัวเล่นประจำค่าย
เมื่อรัยจะได้กินซักที
กองทัพต้องเดินด้วยท้อง
อาหารน่ากินจัง หิวแล้วนะครับ
อิ่มจังครับ
100 ครั้งปฏิบัติ
ยิ้มอะไรกัน
อ่านข่าวรัย
 
อย่าสร้างภาพ
ยืดเส้นก่อนว่ายน้ำ
แถวพร้อม
เร็วตั้งแถว เดี๋ยวเหนื่อย
ดูเหมือนตั้งใจ
ยังจะมายิ้ม
     
, , หน้า 3 ,